Forbedringsforslag​

Kom med forslag og stem frem ønskede forbedringer i Catacloud. Vi er overbeviste om at det alltid kan bli enda bedre!

  • Siste
  • Topp
1 stemme

Avansert bilag - tab

Ved bruk av egendefinerte dimensjoner, så endres hoppmønsteret ved tab. Dette ødelegger flyten i konteringen ved at man må shift tabbe tilbake gjennom den nye raden.

0 kommentarer
1 stemme

Resultatgraf forside utvidelse

Utvide visning med finans i tillegg til inntekt/kostnader (inntekter 3000-3999, kostnader 4000-7999, finans 8000-8xxx)

0 kommentarer
1 stemme

Aksjemodul

Modul som holder orden på aksjer, beholdning, tilganger/avganger med import fra f.eks. Nordnet. Gevinstberegning etter fifo

0 kommentarer
1 stemme

Integrasjon mot Folio

Integrasjon mot Folio både for banktransaksjoner, men også underlag

0 kommentarer
1 stemme

Aktivamodul

Enkel modul for aktiva. Aktivering, avskrivninger osv.

0 kommentarer
1 stemme

PowerBI

Enkel tilkobling av PowerBI.

0 kommentarer
1 stemme

Aksjeeierbok

Aksjeeierbok om driftes fra systemet og som kan sende inn til altinn

0 kommentarer