Personvern

Sist oppdatert: 1. november 2023 – Versjon 2. rev. 10

 

Catacloud AS skal beskytte ditt personvern ifølge gjeldende lover og regler som databehandler og behandlingsansvarlig, både fordi vi er lovpålagt dette, men ikke minst da vi ønsker å ta på alvor våre klienters ønsker og behov for i størst mulig grad å ha kontroll og eierskap til sine data i vår løsning.

Vi fanger data knyttet til person- og selskaps-opplysninger på nettstedene catacloud.no til bruk i markedsføringsformål, analyse- og statistikk, men ikke minst som formål å kunne forbedre av vår løsning.

Ved å gå inn på, hente informasjon fra, og/eller bruke tilknyttede tjenester på våre nettsider gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.

Catacloud AS følger norsk personvernlovgivning, og både løsninger og lagring utføres på en måte som tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Catacloud AS – Juridiske parten i avtaler er Catacloud AS, men løsningen drevet finner man under app.catacloud.com og www.catacloud.com som følgelig i avtalen er ment som samme tjeneste, produkt og part.

Catacloud AS innfrir lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EUs personvernforordningen (Regulation 2016/679).

 

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål, kommentarer, ønsker eller det av en eller annen grunn skulle oppstå misbruk, mistanke om misbruk av en eller annen art, har vi opprettet en egen beredskapsfunksjon der nøkkelpersoner hos oss umiddelbart vil kunne bistå.

E-post: beredskap@catacloud.no

Personer som jobber i beredskap knyttet til personvern:

Håkon Holhjem, M. 997 87 220 – Teknisk
Frode Kølner, M. 900 04 114 – spørsmål knyttet til avtaleverket.

 

 

1. Hva og hvilke opplysninger registrerer og behandler vi om deg?

 

Kort oppsummert kan kildene deles inn i tre hovedkategorier:

 1. Opplysninger du oppgir
 2. Opplysninger som innhentes når du bruker tjenesten
 3. Opplysninger fra tredjepart

 

1.1. Opplysninger du oppgir

Catacloud AS samler primært inn opplysninger du selv gir til oss (punkt 1), og om bruken av tjenestene våre.

Når du oppretter en brukerprofil hos oss i Catacloud AS, melder deg på for å motta nyhetsbrev fra oss, eller melder deg på kurs hos oss, registrerer du blant annet din kontaktinformasjon. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge misbruk. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis når du sender en e-post til kundesenteret, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

 

1.2. Opplysninger som innhentes når du bruker tjenesten

Vi registrerer informasjon når du benytter deg av tjenester og funksjoner på nettsiden og i systemet, for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker. Informasjonen som innhentes, kan omfatte informasjon om din brukeratferd (for eksempel hvordan du navigerer i løsningen, hvilke lenker du trykker på), samt informasjon om den enheten du bruker via cookies og pikseltags (maskert IP-adresse, nettleserversjon, operativsystem m.m.).

Opplysningene som innhentes skal være relevante og vi vil begrense grunnlaget for data-innhenting til det formålet det er tenkt brukt (dataminimering).

Her kan du finne mer informasjon om cookies/informasjonskapsel/pikseltags: https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel

 

1.3. Opplysninger fra tredjepart

Informasjonen som mottas fra tredjeparter, er generell informasjon som knytter deg til en gruppe med lignende kjennetegn eller atferd, eksempelvis antakelser om hvor du eller virksomheten er lokalisert, informasjon om virksomhetens næring, finansielle nøkkelopplysninger.

Primært vil informasjon fra tredjepart bli innhentet som et resultat av dine ønsker om informasjon, som bruker av systemet.

Pr i dag er følgende 3. parts leverandører benyttet:

 1. Brønnøysundregisteret (www.brreg.no)

Hvordan bruker vi opplysningene dine?

Vi bruker informasjon om deg til å levere og videreutvikle våre tjenester og produkter, og gjøre tjenesten mer tilpasset din virksomhet og deg som bruker.

Vi vil blant annet bruke din kontaktinformasjon for å:

 1. Sende deg nyhetsbrev
 2. Sende deg dokumenter i forbindelse med kurs
 3. Administrere ditt kundeforhold (betalingsinformasjon, tilgangsnivåer, moduler etc.)
 4. Holde kontakt med deg og virksomheten, etter henvendelser om support etc.
 5. Vi benytter informasjonskapsler blant annet til innhenting av statistikk og til midlertidig mellomlagring av informasjon når du benytter ulike tjenester.
 6. Analysere bruksmønster for å avdekke uregelmessigheter som kan være bakgrunnen for misbruk/svindel eller lignende.

Informasjonen som blir samlet inn, blir benyttet til å analysere bruken av nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen og «logikken» i løsningen for deg som bruker. Informasjonskapselene blir normalt lagret til neste gang du besøker nettstedet, og blir da erstattet med en ny og oppdatert informasjon.

Vi benytter også Pikseltags for å få informasjon om hvor effektiv en reklamekampanje er og for å tilpasse innholdet på våre nettsider basert på interessene til våre besøkere.

 

Deling av data med 3 part

Catacloud AS deler personopplysningene med andre kun etter selskapets og brukers samtykke, og da som et ledd i Catacloud AS og virksomhetens egne tjenester. Catacloud AS selger ikke personopplysninger til noen parter, uten selskapet eller deg som bruker sitt spesifikke samtykke.

Catacloud AS er underlagt en rettslige plikt til å til å levere ut opplysninger til offentlig myndighet, som følge av rettsavgjørelser, lover eller forskrifter.

Catacloud AS benytter ulike underleverandører som får tilgang til personopplysninger i den grad det er nødvendig for leveransen. Eksempler på leverandører er kundesentre og leverandører av ulike IT-tjenester.

Catacloud benytter i dag ingen eksterne 3. parts leverandører som har tilgang til hele eller deler av vår løsning utover følgende parter:

 

 

2. Hvordan og på hvilket tidspunkt slettes opplysningene?

 

Personopplysningsloven gir flere rettigheter som følger:

 • Å kunne trekke et samtykke tilbake til enhver tid
 • Å be om at personopplysninger om deg rettes eller slettes
 • Å be om innsyn i personopplysninger som er registrert om deg
 • Å kunne motsette deg visse typer bruk av dine personopplysninger eller kreve at behandlingen begrenses
 • Kreve å få opplysninger utlevert eller overført til en ny tjenestetilbyder
 • Å klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

Her finner du «Lov om behandling av personopplysninger» : https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Catacloud AS oppbevarer informasjon om virksomheten så lenge det er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har ifølge bokføringslovens bestemmelser, samt brukervilkårene/tjenesteavtalen.

Mer om bokføringslovens bestemmelser knyttet til arkivering, finner du her: https://lovdata.no/lov/2004-11-19-73/§13

 

Catacloud AS har rutiner for lagring og sletting av personopplysninger.

Personopplysninger og opplysninger om virksomheten, som du oppgir i forbindelse med opprettelse av en klient i Catacloud oppbevares så lenge du har en klient i en eller flere moduler. Du og virksomheten regnes som «aktiv kunde» i 12 måneder etter at et abonnement er avsluttet. Lagringen av opplysninger er begrunnet i at det skal være mulig å tilpasse kundeopplevelsen hvis du ønsker å gjenoppta kundeforholdet, samt i etterlevelse av bokføringslovens krav til lagring av historikk.

Atferds data (opplysninger om bruk av tjenesten) tas vare på i 18 måneder før de slettes.

Catacloud AS kan velge å anonymisere opplysninger i stedet for å slette dem. Det er ikke mulig å knytte disse opplysningene til en bruker av tjenestene.

Eksempelvis vil vi lagre kontaktinformasjon for brukere og virksomheten i Catacloud så lenge Tjenesteavtalen løper.

Selskapet eller brukerens kontaktinformasjon for distribusjon av nyhetsbrev og kursinvitasjoner vil oppbevares frem til du eventuelt melder seg av å motta våre nyhetsbrev og/eller kursinvitasjoner.

Informasjonen om deg vi har lagret kan slettes ved å sende en henvendelse til beredskap@catacloud.no

 

 

3. Endringer

 

Catacloud AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen.

Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæringen vil være tilgjengelig på nettsiden. Vesentlige endringer vil bli varslet.