Produktoppdateringer

Her er en liten oversikt over det som lanseres fra måned til måned

Mars 2024

Faktura og lukking:

 • Endret struktur for håndtering av lukking. Vi har lagt til alternativer for «Registrer betalte gebyrer» og «Fjern gebyrer». Dette gir bedre funksjonalitet ved fakturering og innbetaling av gebyrer (f.eks. purregebyr og renter).
 • Det har hendt at lukking ikke fungerer for hurtigbokføring eller bokføring av differanse manuelt på grunn av små desimaler i utregningene, for eksempel (0,0001). Dette er nå fikset.
 • Vi har forbedret logging for bokføringer og lukkinger, slik at slike handlinger og hvem som har utført dem nå blir synlige. Det gir imidlertid ikke detaljert informasjon ennå, men vi jobber med å utvide og forbedre denne funksjonaliteten.
 • Innbetalinger via KID: Automatisk registrering av betalt faktura ved inkludering av renter og gebyrer.
 • Registrering av bilag: Automatisk opprettelse av betalingsbilag ved merking som betalt.
 • Hovedbok:
  • Nye filtreringsmuligheter for bedre søk.
  • Filtreringspremisser og søkeord må fullføres og aktivt søkes før søk starter; autosøk ved påbegynt inntasting i søkefelt førte til tregheter som nå er redusert med den nye løsningen.
 • Veiledningsvideoer: Vi har økt produksjon av nye veiledningsvideoer for effektiv bruk av Catacloud. Du finner disse i vårt hjelpesenter, og på vår YouTube-kanal.

Februar 2024

Nye filtre for rapportering

 • Vi har introdusert nye filtre for rapportering, hvilket gir deg flere muligheter for å sammenlikne resultater med fjordåret på flere måter enn tidligere.
 • Forbedret eksportfunksjonalitet for PDF og Excel-filer.

Januar 2024

Nytt år, nye oppdateringer! Her er noen høydepunkter fra de første ukene av 2024.

 • Finpussing av lønnsubetalinger (en-til-mange-funksjonaliteten er nå forbedret)
 • Forbedret funksjonalitet for avanserte bilag og automatiske utfyllinger.
 • Forbedret håndtering av SAF-T-filer, som i praksis fjerner begrensninger for filstørrelse.
 • Forbedret nøyaktighet knyttet til øreavrunding.
 • Finpussing på lønnsutbetalinger.

I første halvdel av 2024 vil vi også ha fokus på følgende:

Rapporteringsfunksjonalitet: Vi jobber med å lansere utvidet rapporteringsfunksjonalitet, deriblant sammenligning med fjoråret. 

Bankfunksjonalitet: Vi jobber med å forbedre bankfunksjonaliteten. Det er en del utfordringer som per nå er utenfor vår kontroll, men vi er bestemt på å finne løsninger som vil gi stabil og effektiv bankfunksjonalitet i Catacloud. 

I alt dette er fortsatt vårt hovedfokus enkelt: Å gjøre hverdagen for regnskapsførere enklere og mer effektiv. 

November 2023

OBS! Vi jobber for tiden med noen endringer i baksystemet som omhandler innlogging. Dette vil ikke ha store påvirkninger til å begynne med, men det vil legge tilrette for at vi på sikt kan implementere blant annet tofaktor-autentisering for innlogging i Catacloud. 

Denne endringen vil medføre noe nedetid i systemet 29.11 kl 18:00.

Dersom du opplever feil i systemet etter dette vil løsningen være å logge ut og inn. Dersom du fortsatt opplever feil må du ta kontakt med vår kundeservice på chat eller telefon 960 03 377.

Oppdateringer:

 • Man kan nå sette fakturadato tilbake i tid.
 • Automatisk oversettelse av kontoplan basert på land.
 • Lagt til mulighet for å koble en egendefinert konto til en konto fra offentlig kontoplan.
 • Lagt til funksjon for å koble forholdsmessig mva til en gitt konto.
 • Lagt til mulighet for å sette konto som inaktiv. En inaktiv konto kan ikke lenger føres mot, men vil dukke opp i rapporter dersom den har vært brukt tidligere. En inaktiv konto kan reaktiveres.
 • Muligheten for å bruke en konto ved føring av leverandørfaktura
 • Mulighet for å velge om en konto skal vises som åpne poster i hovedbok (kan være kjekt for kontoer som ikke kan lukkes)
 • Mulighet for å definere om en konto skal kreve et prosjekt, en avdeling eller en dimensjon for å kunne brukes.
 • Funksjonalitet for å legge til en standard dimensjon som føringer på en gitt konto alltid førs mot.
 • Lagt til muligheten for at også administratorer kan trekke attesteringer. 

September 2023

 • Støtte for Amerikansk dato-format
 • Støtte for CSV import Nordea
 • Nytt oversiktlig filter som effektiviserer arbeidsflyten. Filteret finner du i modulene Fakturering og Regnskap
 • Forbedret oppstartsveiledningen, i Oversikt modulen.
 • Utvidelse av aldersfordelt åpne poster. Kan nå bruke forfallsdato eller fakturadato + filter.
 • Export av aldersfordelt åpne poster.
 • Forbedring av flyt ved bank-betalinger
 • Optimalisering og sikkerhetstiltak i bankbetalingsprosesser for å forhindre feilbetalinger

August 2023

Nettlønn

Lønnskjøring i Catacloud tilbys nå i samarbeid med Nettlønn. Dette er en intuitiv og skalerbar lønnsmodul som er enkel å ta i bruk. Nettlønn har innebygde funksjoner som muliggjør rask registrering av lønnsposter, og overfører regnskapsbilag automatisk fra lønnsmodulen til regnskapsmodulen.

Andre forbedringer

 • Arkivere og gjennopprette kunder, leverandører, kontoer, produkter, prosjekter, avdelinger, egendefinerte dimensjoner, forholdsmessig mva-koder
 • Mulighet for å opprette selskap «under etablering» altså uten org.nummer
 • Handlingssenter på forsiden viser nå attesteringer som venter på deg
 • Lukking av åpne poster med øreavrunning
 • Mer avansert føring med lukking av åpne poster
 • Enklere og mer effektiv administrasjon av regelmessige faktureringer.
 • Opprett abonnementer for tjenester eller produkter med forskjellige faktureringsplaner (ukentlig, månedlig, årlig).
 • Automatisk generering og utsendelse av fakturaer til avtalte tidspunkter.
 • Bilagsmottaklogg. Oversikt over bilag som har kommet inn i mottak og varsel om noen av disse har feilet.
 • Forbedret bilagsimport av GBAT10 med fakturanummer og KID
 • Bedre inndeling av resultat og balanse-rapporter
 • Bedre muligheter for å kansellere attesteringer

Mai 2023

Låsing av regnskapsperioder

Catacloud har nå lansert en ny og forbedret versjon av regnskapslukking. Denne finner du under administrasjon -> regnskap.

For å låse en periode velger du en dato du ønsker å låse til. Når dato er valgt har man ikke mulighet til å redigere regnskapet før denne datoen. Hvis man må redigere regnskapet så har man mulighet til å låse opp regnskapet. Dette gjør du ved å velge en «låsedato» tilbake i tid. Det er viktig å skrive inn en kommentar for hvorfor perioden ble gjenåpnet.
Historikk med hvem som har låst, låst opp samt dato og kommentar lagres og er tilgjengelig.

«Bokføringspliktige som oppbevarer bokførte opplysninger elektronisk som grunnlag for
utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, skal lukke
regnskapsperiodene.» Ref NBS 1, kap 8.1. Dette gjelder og de som ikke sender inn MVA-melding.

Fakturering

Lansert støtte for abonnement (dvs. repeterende fakturering). Dette vil gi deg som bruker en enklere og mer effektiv måte å administrere regelmessige faktureringer på.

Med denne nye funksjonen vil du nå kunne opprette abonnementer for tjenester eller produkter som du fakturerer jevnlig til dine kunder. Du vil også kunne sette opp forskjellige faktureringsplaner, for eksempel ukentlig, månedlig eller årlig, avhengig av dine behov.

Ved å bruke faktura abonnement vil programmet automatisk generere fakturaene dine og sende dem ut til kundene dine til de avtalte tidene. Dette vil gi deg en enklere og mer strømlinjeformet faktureringsprosess, og du vil også kunne spare tid og ressurser.

Vi håper denne nye funksjonen vil være til stor hjelp for deg og din bedrift. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å sette opp abonnementer i regnskapsprogrammet, kan du kontakte vår kundesupport.

April 2023

Maestro integrasjon

Catacloud + maestro = effektivt årsoppgjør! Det betyr at Catacloud sine kunder sømløst kan overføre regnskapet til Maestro for å gjennomføre årsoppgjør. Maestro er et solid, brukervennlig og fleksibelt årsoppgjørprogram, som er rigget for den nye skattemeldingen.
Årsoppgjøret kan være en omfattende prosess som krever mye tid og ressurser, spesielt når det kommer til å fylle ut og sende inn skattemeldingen. 
Med Maestro blir dette både enklere og mer effektivt.


Andre forbedringer

 • Forbedret attestasjonsfunksjonalitet for effektiv håndtering av fakturagodkjenninger.
 • Valg av faste godkjennere, antall attestanter og beløpsgrenser for godkjenning.
 • Krav om tidligere avslag ved ny godkjenning.
 • Krav om avdelings- eller prosjektledergodkjenning ved spesifikke transaksjoner.

Mars 2023

Mobilversjon

 • Hovedmenyen og navigasjonslinjen er redesignet for å forbedre brukeropplevelsen.
 • De viktigste funksjonene og verktøyene er nå enklere å finne og er lett tilgjengelige fra navigasjonslinjen.
 • Bedre responsivitet for en mer sømløs opplevelse.
 • Du kan nå ta bilder direkte fra mobilappen og laste dem opp til bilagmottaket.