Hjelpesenter
Regnskaps- og skattepapirer

Standard MVA-koder

Catacloud ble bygget på standarder og bruker kun standardiserte mva-koder, så hvis du bruker vårt system trenger du ikke tenke på at det kommer endringer.

SAF-T format

Sticos og Skatteetaten utarbeidet i 2016 i fellesskap nye mva-koder som inngår som del av det nye standardformatet. Det stilles ikke krav til at de næringsdrivende skal postere bilagene med de nye kodene, men systemleverandørene må ha en løsning for innsending av opplysningene på standard format.

Fra 1. januar 2020 må alle næringsdrivende innrette regnskapssystemene slik at det er mulig å gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard dataformat – SAF-T. Regnskapsdata skal i forbindelse med bokettersyn kunne rapporteres elektronisk til Skatteetaten etter en standardisert struktur.

Catacloud

Catacloud ble bygget på standarder og bruker kun standardiserte mva-koder, så hvis du bruker vårt system trenger du ikke tenke på at det kommer endringer. Under kan du funne en oversikt over mva-kodene fra standarden.

KodeKjøp av varer og tjenester
0Ingen mva-behandling (anskaffelser)
1Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
11Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %
12Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 11,11 %
13Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %
14Fradragsberettiget innførselsavgift, 25 %
15Fradragsberettiget innførselsavgift, 15 %
KodeKjøp av varer fra utlandet
20Faktura ved innførsel av varer, 0 % og uten fradrag
21Faktura ved innførsel av varer, 25 %
22Faktura ved innførsel av varer, 15 %
KodeOmsetning og uttak av varer og tjenester
3Utgående merverdiavgift, 25 %
31Utgående merverdiavgift, 15 %
32Utgående merverdiavgift, 11,11 %
33Utgående merverdiavgift, 12 %
5Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift, 0 %
51Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt, 0 %
52Utførsel av varer og tjenester, 0 %
6Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
7Ingen mva-behandling (inntekter)
KodeOmvendt avgiftsplikt ved innførsel av varer (brukes på den særskilte oppstillingen / tolldeklarasjonen)
81Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 25 %
82Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 25 %
83Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 15 %
84Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 15 %
85Innførsel av varer med omvendt avgiftsplikt som er fritatt for innførselsavgift, 0 %
KodeOmvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester
86Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 25 %
87Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 25 %
88Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 12 %
89Tjenester kjøpt fra utlandet med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 12 %
KodeOmvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp
91Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt med fradragsrett, 25 %
92Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt uten fradragsrett, 25 %

Tilsvarende koder gjelder for mva-kompensasjon men med prefiks «K».

Innholdsfortegnelse

Relaterte artikler

Andre hjelpeartikler