April 2023

Maestro integrasjon

Catacloud + maestro = effektivt årsoppgjør! Det betyr at Catacloud sine kunder sømløst kan overføre regnskapet til Maestro for å gjennomføre årsoppgjør. Maestro er et solid, brukervennlig og fleksibelt årsoppgjørprogram, som er rigget for den nye skattemeldingen.
Årsoppgjøret kan være en omfattende prosess som krever mye tid og ressurser, spesielt når det kommer til å fylle ut og sende inn skattemeldingen. 
Med Maestro blir dette både enklere og mer effektivt.


Andre forbedringer

  • Forbedret attestasjonsfunksjonalitet for effektiv håndtering av fakturagodkjenninger.
  • Valg av faste godkjennere, antall attestanter og beløpsgrenser for godkjenning.
  • Krav om tidligere avslag ved ny godkjenning.
  • Krav om avdelings- eller prosjektledergodkjenning ved spesifikke transaksjoner.