Mai 2023

Låsing av regnskapsperioder

Catacloud har nå lansert en ny og forbedret versjon av regnskapslukking. Denne finner du under administrasjon -> regnskap.

For å låse en periode velger du en dato du ønsker å låse til. Når dato er valgt har man ikke mulighet til å redigere regnskapet før denne datoen. Hvis man må redigere regnskapet så har man mulighet til å låse opp regnskapet. Dette gjør du ved å velge en «låsedato» tilbake i tid. Det er viktig å skrive inn en kommentar for hvorfor perioden ble gjenåpnet.
Historikk med hvem som har låst, låst opp samt dato og kommentar lagres og er tilgjengelig.

«Bokføringspliktige som oppbevarer bokførte opplysninger elektronisk som grunnlag for
utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, skal lukke
regnskapsperiodene.» Ref NBS 1, kap 8.1. Dette gjelder og de som ikke sender inn MVA-melding.

Fakturering

Lansert støtte for abonnement (dvs. repeterende fakturering). Dette vil gi deg som bruker en enklere og mer effektiv måte å administrere regelmessige faktureringer på.

Med denne nye funksjonen vil du nå kunne opprette abonnementer for tjenester eller produkter som du fakturerer jevnlig til dine kunder. Du vil også kunne sette opp forskjellige faktureringsplaner, for eksempel ukentlig, månedlig eller årlig, avhengig av dine behov.

Ved å bruke faktura abonnement vil programmet automatisk generere fakturaene dine og sende dem ut til kundene dine til de avtalte tidene. Dette vil gi deg en enklere og mer strømlinjeformet faktureringsprosess, og du vil også kunne spare tid og ressurser.

Vi håper denne nye funksjonen vil være til stor hjelp for deg og din bedrift. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å sette opp abonnementer i regnskapsprogrammet, kan du kontakte vår kundesupport.