Mai 2024

Optimalisert Fakturering og Regnskapsføring

 • Dato-filter for fakturagrunnlag: Forbedret filtrering som nå fungerer sømløst.
 • Autosøk av kundenavn: Mer brukervennlig og effektiv autosøkfunksjon.
 • Leverandørvalg ved opprettelse av bilag: Enklere og mer nøyaktig valg av leverandører.
 • Validering av bilagslinjer: Systemet validerer nå om bilagslinjene stemmer overens med totalbeløpet.

Forbedret EHF- og Bankintegrasjon

 • Generelle forbedringer for EHF: Økt pålitelighet og effektivitet i EHF-fakturering.
 • Ytelsesoppdateringer for bankbetalinger: Raskere og mer oversiktlig håndtering av bankbetalinger.
 • Administrasjon av bankkontoer: Administratorer kan nå administrere samtykker, også andres.

Bedre Brukeropplevelse og Mobilfunksjonalitet

 • Longpress-funksjon på mobil: Fullt funksjonell og forbedret høyreklikkmeny (hold finger inne for å få opp menyen).
 • Forbedret navigasjon på mobil: Optimalisert for en mer intuitiv opplevelse.
 • Forhåndsvisning av fakturaer på mobil: Forbedret visning og brukervennlighet på mobil.

Effektivisering av Regnskap og Bilagsføring

 • Registrering av betalinger på bilag: Systemet oppretter nå et nytt bilag for innbetalinger, gir bedre kontroll og enklere reversering av betalinger.
 • Kolonne for forfallsdato i rapporter: Ny kolonne for bedre oversikt over betalingsfrister.
 • Registrering av KID-betalinger med renter og avgifter: Nøyaktig registrering av hele eller delvise betalinger inkludert renter og avgifter.