Mars 2024

Faktura og lukking:

 • Endret struktur for håndtering av lukking. Vi har lagt til alternativer for «Registrer betalte gebyrer» og «Fjern gebyrer». Dette gir bedre funksjonalitet ved fakturering og innbetaling av gebyrer (f.eks. purregebyr og renter).
 • Det har hendt at lukking ikke fungerer for hurtigbokføring eller bokføring av differanse manuelt på grunn av små desimaler i utregningene, for eksempel (0,0001). Dette er nå fikset.
 • Vi har forbedret logging for bokføringer og lukkinger, slik at slike handlinger og hvem som har utført dem nå blir synlige. Det gir imidlertid ikke detaljert informasjon ennå, men vi jobber med å utvide og forbedre denne funksjonaliteten.
 • Innbetalinger via KID: Automatisk registrering av betalt faktura ved inkludering av renter og gebyrer.
 • Registrering av bilag: Automatisk opprettelse av betalingsbilag ved merking som betalt.
 • Hovedbok:
  • Nye filtreringsmuligheter for bedre søk.
  • Filtreringspremisser og søkeord må fullføres og aktivt søkes før søk starter; autosøk ved påbegynt inntasting i søkefelt førte til tregheter som nå er redusert med den nye løsningen.
 • Veiledningsvideoer: Vi har økt produksjon av nye veiledningsvideoer for effektiv bruk av Catacloud. Du finner disse i vårt hjelpesenter, og på vår YouTube-kanal.