November 2023

OBS! Vi jobber for tiden med noen endringer i baksystemet som omhandler innlogging. Dette vil ikke ha store påvirkninger til å begynne med, men det vil legge tilrette for at vi på sikt kan implementere blant annet tofaktor-autentisering for innlogging i Catacloud. 

Denne endringen vil medføre noe nedetid i systemet 29.11 kl 18:00.

Dersom du opplever feil i systemet etter dette vil løsningen være å logge ut og inn. Dersom du fortsatt opplever feil må du ta kontakt med vår kundeservice på chat eller telefon 960 03 377.

Oppdateringer:

  • Man kan nå sette fakturadato tilbake i tid.
  • Automatisk oversettelse av kontoplan basert på land.
  • Lagt til mulighet for å koble en egendefinert konto til en konto fra offentlig kontoplan.
  • Lagt til funksjon for å koble forholdsmessig mva til en gitt konto.
  • Lagt til mulighet for å sette konto som inaktiv. En inaktiv konto kan ikke lenger føres mot, men vil dukke opp i rapporter dersom den har vært brukt tidligere. En inaktiv konto kan reaktiveres.
  • Muligheten for å bruke en konto ved føring av leverandørfaktura
  • Mulighet for å velge om en konto skal vises som åpne poster i hovedbok (kan være kjekt for kontoer som ikke kan lukkes)
  • Mulighet for å definere om en konto skal kreve et prosjekt, en avdeling eller en dimensjon for å kunne brukes.
  • Funksjonalitet for å legge til en standard dimensjon som føringer på en gitt konto alltid førs mot.
  • Lagt til muligheten for at også administratorer kan trekke attesteringer.