September 2023

  • Støtte for Amerikansk dato-format
  • Støtte for CSV import Nordea
  • Nytt oversiktlig filter som effektiviserer arbeidsflyten. Filteret finner du i modulene Fakturering og Regnskap
  • Forbedret oppstartsveiledningen, i Oversikt modulen.
  • Utvidelse av aldersfordelt åpne poster. Kan nå bruke forfallsdato eller fakturadato + filter.
  • Export av aldersfordelt åpne poster.
  • Forbedring av flyt ved bank-betalinger
  • Optimalisering og sikkerhetstiltak i bankbetalingsprosesser for å forhindre feilbetalinger