Hjelpesenter

Overføre data fra Nettlønn

Hvis du ønsker å ta ibruk Nettlønn med Catacloud er dette en guide for å overføre data fra Nettlønn til Catacloud. Dette gjøres enkelt med eksport og import av bilags-data i GBAT10-formatet.

Har du kommet dit at du trenger å betale ut lønn og bruker Catacloud til regnskapsføring er det enkelt å ta i bruk Nettlønn. Her har vi laget en liten guide for deg, slik at du lett kan overføre data til Catacloud. Vi har ikke en total-integrasjon med Nettlønn enda, men støtter import via Mamut GBAT10-formatet.

Eksport av GBAT10 i Nettlønn

Skjermbilde av meny for eksport i Nettlønn

Når du har logget inn i Nettlønn og funnet selskapet (om du har flere) som du skal hente ut lønnsføringene fra, er det Eksport til regnskap du må velge. Dette finner du under UtInn meny-punktet. Du vil da få en rekke valg der du bla. velger hvilken lønnskjøring det gjelder. Under feltet Regnskapssystem velger du Mamut GBAT10 (Tripletex m.fl.kun regnskapsbilag) som vist i skjermbilde under. Du trenger ikke tenke på feltene for ønsket bilagsnummer eller bilagstype/bilagsart siden dette overstyres ved import i systemet.

Merk at du vil få en feilmelding om noen av kontoene for føringene ikke finnes i systemet. Om du ønsker å endre hvilke kontoer Nettlønn bruker som standard kan du gjøre dette i Nettlønn under Systemoppsett og Andre kontoer.

Skjermbilde av bilagseksport i Nettlønn

Import av GBAT10 i Catacloud

Når du har lastet ned filen fra Nettlønn er det så å importere den i Catacloud. Du finner knappen for import når du er på Bilagsmottaket. Velg type GBAT10 som i Nettlønn, og finn filen(e) som skal importeres. Det er mulig å importere flere filer på en gang. Nederst til venstre i vinduet for Bilagsimport har du også mulighet til å velge å automatisk bokføre bilaget. om det importeres uten feil. Hvis ikke du velger at det skal bokføres automatisk, vil den opprette et avansert bilag i bilagsmottaket som du kan se over og endre om det for eksempel er noe feil eller du vil gi en annen beskrivelse. Om ikke beskrivelsene blir riktig med æøå kan det være feil tegnsett.

Skjermbilde for å overføre bilags-data fra import i Catacloud

Innholdsfortegnelse

Relaterte artikler

Andre hjelpeartikler