ERP står for Enterprise Resource Planning, og er programvare som støtter opp under flere av bedriftens virksomhetsområder, som lager, produksjon, salg, innkjøp og økonomi. Det blir mer og mer vanlig å bruke ERP-systemer som omfavner en stor del av bedriftens informasjon og data. Ved å samle alt i et større system kan man få mer oversikt og informasjon blir mer tilgjengelig. Catacloud er et eksempel på et ERP-system.

Du kan lese mer om ERP systemet i denne blog-posten vår.

Andre ord fra ordlisten