ERP

ERP står for Enterprise Resource Planning, og er programvare som støtter opp under flere av bedriftens virksomhetsområder, som lager, produksjon, salg, innkjøp og økonomi. Det blir mer og mer vanlig å bruke ERP-systemer som omfavner en stor del av bedriftens informasjon og data. Ved å samle alt i et større system kan man få mer oversikt og informasjon blir mer tilgjengelig. Catacloud er et eksempel på et ERP-system.

Du kan lese mer om ERP systemet i denne blog-posten vår.

Andre ord fra ordlisten