Hovedbokskonto

En hovedbokskonto er en regnskapskonto der kostnader, inntekter eller balanse føres for å skape et regnskap. Kontoene er ofte ferdig definert etter en standardisert kontoplan. En hovedbokskonto har i en kontoplan et unikt kontonummer som er definert av 4 siffer mellom 1000 og 9999, der de er delt inn i grupper etter første siffer, de to første sifferene og de tre første sifferene.

Andre ord fra ordlisten