Regnskap 2024: Dette er nytt i år

Hva er nytt i 2024?

Det nye året får en pangstart med oppdaterte lover og forskrifter fra Finansdepartementet, som trer i kraft fra 1. januar 2024. I denne guiden har vi samlet noen av de viktigste punktene, for å gi deg oversikt over hvilke endringer som kan påvirke deg.

1. Skatt

 • Ekstra arbeidsgiveravgift: Innslagspunktet for den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften heves fra 750 000 til 850 000 kroner fra og med inntektsåret 2024.
 • Differensiert arbeidsgiveravgift – fribeløpet: Fribeløpet i arbeidsgiveravgiften økes fra 500 000 til 850 000 kroner fra og med inntektsåret 2024.
 • Formuesskatt: Kalkulasjonsrenten for næringseiendom utenfor storbyene økes med 1 prosentenhet fra 2024.

2. Trinnskatt

 • Satsene for trinn 3, 4 og 5 økes med 0,1 prosentenheter fra inntektsåret 2024, med justerte innslagspunkter.

3. Trygdeavgift

 • Reduksjon med 0,1 prosentenhet for lønn/trygd og næringsinntekt, mens pensjonssatsen videreføres.

4. Personfradrag og minstefradrag

 •  Personfradraget økes til 88 250 kroner, mens øvre grense for minstefradraget videreføres fra 2023.

5. Særskilte fradrag

 • Økning i Finnmarksfradraget og justeringer i trinnskatt i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms fra 2024.

6. Andre skatteendringer

 • Endringer i regler for sjøfolkfradrag, fagforeningskontingent, satser for kost på brakke, etterlatteytelser, barnepensjon, avskrivningssats for elvarebiler, og skattlegging av utenlandske selskaper i mineralvirksomhet fra 2024.

7. Avgiftsendringer

 • Reduksjon i 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer og andre justeringer i engangsavgift, trafikkforsikringsavgift, veibruksavgift, og klimaavgifter.

8. Endringer i finansmarkedene

 • Innføring av bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter og justeringer i forskrifter knyttet til foretakspensjonsloven.

9. Andre nye regler

 • Avvikling av midlertidig deklarasjonsunntak for varer under 350 kroner og andre endringer i forhold til forskriftsendringer og kompensasjonsordninger.


Vi håper denne oppsummeringen var nyttig for deg. For ytterligere informasjon om de nyeste regnskapsbestemmelsene som gjelder fra 1. januar 2024 se regjeringens egne sider. Du kan også finne noen enkle råd til å spare penger å regnskapet ditt her.

Innholdsfortegnelse

Relaterte innlegg

Nyheter

Oppdatering mai 2024

Cataclouds siste oppdatering: Forbedret fakturering og regnskapsføring, optimalisert EHF- og bankintegrasjon, bedre mobilfunksjonalitet og enklere betalingshåndtering. Opplev en mer effektiv og stressfri arbeidshverdag med våre

Les mer
Nyheter

Oppdatering april 2024

Optimaliser Årsregnskapssesongen med Catacloud: Stabilitet, Sikkerhet og Innovasjon Når mai nå nærmer seg og årsregnskapssesongen tar fart, vet vi i Catacloud hvor hektisk denne tiden

Les mer
Nyheter

Oppdatering Mars 2024

2024 blir bare bedre og bedre! Her er en noen høydepunkt fra de siste ukene: Nye veiledninger på Video! Vi vet hvor viktig det er

Les mer