Regnskapssystem, CRM og ERP

Regnskapssystem

Hva er egentlig forskjellen på et CRM-system, et regnskapssystem, et fakturasystem og et ERP-system? Det er lett å miste oversikten med så mange forskjellige akronymer og betegnelser. Her vil vi prøve å gi deg litt oversikt og hjelpe deg med valget av det eller de systemene som dekker dine behov.

Noen akronymer

CRM står for Customer Relationship Management, og finnes i mange varianter som kan hjelpe deg med alt fra spesifikke salgsrelaterte jobber til å holde orden på utallige antall kunder og alle deres preferanser og særegenheter.

CMS kan være lett å blande med CRM, men står for Content Management System og er en veldig vanlig del av alle dynamiske nettsider, og er et system for å legge inn innhold på nettsiden.

ERP står for Enterprise Resource Planning og er en betegnelse for et mer omfattende system som støtter opp under flere av bedriftens virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.

PLM står for Product Lifecycle Management, og er en betegnelse for hele livssyklusen til et produkt. Et produkts livssyklus kan være alt fra idé, design og produksjon til drift, vedlikehold og nedleggelse.

Fakturasystem

Enkle fakturasystem eller fakturaprogram er laget først og fremst med tanke på å dekke et enkelt behov for å sende fakturaer, men i realiteten tilbyr de ofte en enkel form for CRM i tillegg. Systemene kan være alt fra et enkelt system som genererer en PDF faktura som du må sende selv, til systemer som er høyt integrerte med EHF, KID, Vipps, eFaktura og avtalegiro. Fakturasystem alene er ofte laget for å fylle et behov til en type nisje, som for eksempel utsendelse av mange like fakturaer som en medlemskontigent, eller som kan tilby en særegen løsning for egeninkasso.

Her kan du lese litt om fakturering i Catacloud.

Regnskapssystem

Økonomisystem eller regnskapssystem har som mål å løse økonomistyringen i bedriften og gir mulighet til å føre bilag og få ut forskjellige rapporter. Etter hvert som regnskapssystemene har blitt smartere og vokst seg større, er det nå vanlig av blant annet fakturering er en del av dette systemet. Ved å ha fakturering og regnskap i samme systemet kan man slippe å føre fakturaene man sender, da disse enkelt kan føres automatisk inn i regnskapet. I begynnelsen var disse systemene mer adskilt og spesialiserte seg på en bestemt del av virksomheten. Nå når regnskapssystem beveger seg mer og mer over i ERP-spekteret av systemer kan de fort bli tunge og vanskelige.

Her kan du lese litt mer regnskap i Catacloud.

ERP-systemer

ERP kan høres unødvendig og stort ut for små bedrifter med få eller ingen ansatte. Spesielt hvis man har hørt om eldre systemer mer man trenger mye oppsett og konfigurering, og kanskje en egen ekspert på området for å komme i gang og at alt skal virke. Det er mange fordeler og ulemper med å samle mye funksjonalitet i et ERP-system. Mange synergier og forenklinger kan gjøres ved å ha alt samlet på ett sted, og man slipper å skrive inn informasjon flere ganger. Et vanlig problem for mange bedrifter er å ikke ha tilgang på den nyeste og mest oppdaterte informasjonen, og å måtte navigere rundt i utallige revisjoner og fillagringssteder.

Noen vanlige funksjoner i ERP-systemer:

  • Kunderelasjonshåndtering/CRM (Kundedialog, salg og markedsføring)
  • Økonomi (Regnskap, lønn, budsjett og fakturering)
  • Dokumenthåndtering (Lagring, samhandling og publisering)
  • Personal/HR (Bemanningsplanlegging, timeregistrering, rekruttering, kompetansekartlegging, ferieplaner og sykefraværsoppfølging)
  • Logistikk/PLM (Ordre, lager, innkjøp og produksjon)

Mer om ERP-systemer på Wikipedia.

Catacloud ønsker å gjøre ERP enkelt og lett for små og mellomstore bedrifter. Et ERP-system du ikke trenger å installere, konfigurere og tilpasse så mye, men som kommer klart ut av boksen. Et alt-i-et system, som snakker godt med andre systemer (Plug-and-Play) og er enkelt og intuitivt, det er målet vårt med Catacloud. Det er mye nytte å dra ut av slike systemer, og hvis gjort enkelt, kan det skape mange fordeler og fortrinn for bedriften uten store kostnader.

Innholdsfortegnelse

Relaterte innlegg