Hjelpesenter
Hjelpeartikler avstemming bank

Hvordan avstemme banken

Her er en liten innføring i hvordan det fungerer å avstemme banken i Catacloud.

Inne i Catacloud har du flere måter å gjøre bankavstemming. Har du satt opp bank-integrasjon er absolutt dette det letteste og beste for å holde bankkontoen jevnlig avstemt. Det er essensielt med avstemming for å passe på at alt er ført riktig i regnskapet og at ikke en kostnad eller inntekt er glemt.

Avstemming kan gjøres på følgende måter i Catacloud, der de 2 første kan ofte omtales som «automatisk», mens den siste ofte kalles for «manuell»:

  1. Live avstemming av transaksjoner med bank-integrasjon
  2. CSV, Excel eller annen fil-import med transaksjoner månedlig
  3. Avstemming med kontoutskrift på PDF

Avstemme transaksjoner

Om du har fil-import eller bank-integrasjon er prosessen nesten den samme. Da forholder du deg til siden som heter Bankavstemming under Bank-modulen som du kan finne i modul-menyen oppe i venstre hjørne. Her vil du se mulighet til å velge hvilken bankkonto og hvilken periode du skal avstemme øverst. Du kan også velge om du vil vise avstemte poster eller ikke.

Litt lenger ned vil du se 2 lister med transaksjoner der den venstre er hva som er ført i regnskapet på hovedbokskontoen til bankkontoen, og høyre er bankens transaksjoner, enten importert via integrasjon eller fil. Om du ikke har importert en fil og ikke har satt opp bankintegrasjon kan du her dra inn eller klikke for å importere en fil fra banken. Vi jobber med å tilpasse importen til de forskjellige bankenes fil-eksport, og du vil få en beskjed om vi ikke har klart å tolke filen.

Bankavstemming gjennom bank-modulen skjermbilde

Når du har transaksjonene på begge sider kan du markere og matche transaksjoner mot hverandre. Har du transaksjoner fra banken som ikke er ført i regnskapet enda, har du her muligheten til å markere og bokføre Hurtigføringer eller et Nytt bilag. Velger du en hurtigføring vil vi bokføre den og lukke transaksjonene mot hverandre. Valget for å lage et nytt avansert bilag gjør at du får opp et skjema der vi har fylt ut det vi kan og du kan legge inn resten.

For å gjøre markering av flere transaksjoner enklere har vi her også lagt inn en funksjon for å markere flere på en gang ved å holde inne musetasten på en transaksjon og dra nedover (eller oppover) for å merke flere etter hverandre. Vi gjør hva vi kan for å foreslå transaksjoner som kan

Lukke poster avstemming bank skjermbilde

Avstemme med kontoutskrift

Det siste alternativet for bankavstemming i Catacloud er gjennom en kontoutskrift på PDF. Du kan her ta utgangspunkt i Bilagsmottaket som du finner i Regnskap-modulen. Last opp PDFen eller send den inn til bilagsmottaket. Når du har åpnet bilaget kan du velge Bankutskrift i valget for type. Du vil se det dukker opp valg for bankkonto og periode som i den automatiske avstemmingen. Grunnen til at vi kaller denne måten manuell er at den kun tar utgangspunkt i regnskapets transaksjoner og du kan her legge til føringene som mangler slik at utgående saldo stemmer med regnskapet. Når du legger inn utgående saldo nederst i tabellen vil systemet si ifra evt. hvor stort avviket er og når det går i balanse.

Avstemme med kontoutskrift

Hurtigbokføring

Når du avstemmer, enten via automatisk eller manuell bankavstemming, kan du legge inn hurtigføringer. Dette er predefinerte inntekts- eller kostnadskontoer som kan administreres under Betalingstyper under Regnskap i Administrasjon-modulen. Du ser kanskje at vi har satt opp noen standard betalingstyper for deg som; Renteinntekter, rentekostnader og bank-omkostninger. Dette gjør at du raskt kan bokføre omkostninger og renter som man ofte ellers ikke har et separat bilag på.

Du kan lese mer om bank-modulen her.

Innholdsfortegnelse

Relaterte artikler

Andre hjelpeartikler

Kunde-modul skjermbilde
Hjelpeartikler

Opprette en kunde

Her er en liten guide for opprettelse av kunde i Catacloud og innsikt i noe av data som kan lagres på kunden.

Les mer