Hjelpesenter

Hvordan legge til klienter i byrå

  1. For å legge inn klienter i et byrå, må du først sørge for at du har valgt riktig byrå. Det gjør du ved å trykke på profilen din øverst i høyre hjørne, og velge byrået det gjelder.
  2. Deretter åpner du menyen øverst i venstre hjørne, og trykker på byråmodulen.
  3. For å kunne legge til nye klienter, må du har administrator-tilgang i byrået. Du skal da få opp muligheten «legg klient under byråavtale» oppe til venstre.
  4. Velg klienten det gjelder. Spesifiser avdeling hvis det er relevant.
  5. Dersom det er byrået som skal faktureres, og ikke klienten, huker du av for dette.
  6. Trykk på lagre for å fullføre.

Tilgangskontroll

Hvis du trykker på tilgangskontroll i menyen til venstre, vil du få opp en oversikt over hvilke tilganger byråets medlemmer har for hver klient. Du definerer hvilke tilganger brukeren skal ha, eller ikke skal ha. Om du går nederst i menyen til venstre, finner du knappen som heter «oversikt«. Hvis du trykker her, ser du en oversikt over fremdriften for de ulike klientene.

Andre hjelpevideoer