Hjelpesenter
Bilde av skjema for nytt bilag

Hvordan føre bilag i Catacloud?

Du har fått opprettet selskapet ditt i Catacloud og er klar til å føre et bilag. Det kan kanskje være en innkommende faktura eller et annet bilag. Her kan du se hvordan det skal gjøres...

Du har fått opprettet selskapet ditt i Catacloud og er klar til å føre litt regnskap. Det kan kanskje være en innkommende faktura eller et annet bilag. I Catacloud støtter vi disse bilagstypene:

 • Leverandørfaktura
  Dette er innkommende fakturaer, altså noe du har kjøpt eller en utgift. Dette er den vanligste måten å føre et bilag. Her kan du dele opp kostnaden om den skal fordeles over flere kostnadskontoer eller velge periodisering om kostnaden skal fordeles over flere perioder.
 • Kundefaktura
  Dette er om du skal registrere utgående fakturaer, altså om du har solgt noe. Når du sender ut en faktura i Catacloud blir denne automatisk ført inn i regnskapet, så dette valget er om du har sendt en faktura fra et annet system.
 • Tolldeklarasjon
  Når du skal føre en vare du har kjøpt med toll fra utlandet. Dette er for å riktig registrere toll og avgifter for rapportering.
 • Bankutskrift (Under utvikling)
  Dette er for å registere en bankutskrift og å gjøre en manuell bank-avstemming. Du vil få valg av bank-konto og periode den gjelder for for så å kunne sammenligne den med regnskapet som er ført for perioden.
 • Avansert bilag
  Når du skal registrere et bilag som ikke passer inn under typene over så kan du registrere et avansert bilag. Her får du direkte tilgang til å føre debet og kredit og vi passer på at bilaget går i balanse.

Vi ønsker å gjøre føringen av bilag så enkel og oversiktlig som mulig i Catacloud. Du har derfor mulighet til å blant annet føre en betaling samtidig som føringen av faktura, og vi jobber aktivt med å utvide valgene for enkel bilagsføring med forskjellige bilagstyper. Det er blant annet planlagt å få inn utlegg og reiseregninger inn som et alternativ i skjemaet.

Sånn går du frem for å føre et bilag

Bilagsføring i Catacloud er ikke egentlig noe hokus-pokus og kan gjennomføres på 1-2-3. Vi kan helt klart fortelle mer om valg av hovedbokskonto og mva-koder, men det kan du lese om i andre artikler her. Vi jobber også med å automatisere det meste av direkte inntasting av data for å forenkle jobben med bilagsføring.

 1. Du kan enten ta utgangspunkt i en fil eller opprette bilaget uten fil/vedlegg. (Det jobbes med en måte å legge til dokumenter/vedlegg på et senere tidspunkt)
  • Med fil: Ønsker du å ta utgangspunkt i en fil du har i bilagsmottaket kan du klikke åpne bilag på det bilaget du ønsker å bruke. Om du ikke har filen i bilagsmottaket laster du først opp denne.
   Du har tre måter å laste opp til bilagsmottaket:
   1. Dra og slipp filer inn i nettleseren når du er på siden for bilagsmottak. (Noen eldre nettlesere støtter ikke dette)
   2. Klikk «Last opp»-knappen i bilagsmottaket, du blir bedt om å finne en eller flere filer du ønsker å laste opp. Bekreft valget for å laste opp.
   3. Øverst i bilagsmottaket så er det en gul notis-linje med en e-postadresse som gjelder for deres bilagsmottak. Vedlegg som sendes til denne e-posten vil dukke opp i bilagsmottaket så lenge de er av et støttet format (PDF, JPG, PNG).
  • Uten fil: Klikk «Nytt bilag»-knappen i regnskapsmodulen.
 2. Velg riktig bilagstype og fyll ut skjema.
  Her varierer det ganske mye utifra hvilken bilagstype du har valgt.
 3. Klikk «Lagre og bokfør»-knappen for å lagre og bokføre bilaget.

Merk! Du kan når som helst gjøre endringer på et bilag så lenge perioden ikke er låst. Catacloud vil da tilbakeføre transaksjonene etter det originale bilaget og føre oppdateringene, som nye transaksjoner. All historikk ligger i systemet så du kan se tilbake på hvilke korrigeringer som er gjort og hvem som redigerte bilaget.

Du er nå klar til å føre ditt første bilag i Catacloud! Bare klikk her for å logge inn og start regnskapsføringen.

Her kan du også lese mer om Regnskapsmodulen i Catacloud.

Innholdsfortegnelse

Relaterte artikler

Andre hjelpeartikler